Självfall

 

Där det finns ett naturligt fall från stugan eller huset används Isovarm självfallsledning på avloppet för tillkoppling på den kommunala ledningen. Dessa rör levereras normalt utan värmekabel men kan även fås med värmekabel om behovet skulle finnas.

 

Tryckavlopp

 

I det fall när man inte har ett naturligt fall i terrängen används tryckavlopp. Ledningen ansluts då till en pumpstation som trycker avloppet genom en tunnare ledning till den kommunala ledningen. Isoterm tillsammans med pumpleverantören hjälper er att ta fram den bästa lösningen.