Isoterm står idag med en modern organisation med hög kompetens inom våra specialområden.

Hösten 2011 öppnade Isoterm sitt kompetens center som så småningom kommer att ge oss ännu mer kunskap, erfarenhet och dokumentation om våra produkter och lösningar.

 

Anläggningen består av 1500 m vatten och tryckavlopps rör, komplett med brunnar, pumpar och delar i området runt fabriken i Ringebu kommun. Genom mätningar och tester och så småningom en unik dokumentation hjälper vi till att vägleda våra kunder och hjälper dessa att välja de lämpligaste VA-lösningarna i deras områden. Isoterms VA skola används ofta av våra kunder.

 

Erfarenheterna visar hittills att det finns flera faktorer som spelar in för att få en tillförlitlig och väl utvecklade VA - anläggning, särskilt när det gäller de grunt förlagda   VA systemen och drift av dessa.

 

Viktiga faktorer som vi vill utveckla mer av är:

 

  • Värmeförlusts beräkningar
  • Driftsförhållande vid olika temperaturer, omfyllnadsmassor och djupen på schakten
  • Erfarenheter av energianvändning och frostsäkring
  • Energibehov vid olika djup och omfyllnadsmassor
  • Driftstimmar vid VA anläggningen ifht frost säkring och driftssituationen
  • Drift och användning av energistyrningar
  • Produktutvecklingen framöver kommer att vara baserad mycket på de lärdomar som vi får, särskilt med tanke på vårt Isotermrörs sortiment och energisystem för frostskydd.

 

Alla mätningar och resultat loggas och kommer så småningom vara systematiseras och spridas till de kunder som vill ha den. Denna kompetens och erfarenhet kommer att vara av stor betydelse för framtidens lösningar av frostsäkra VA-system i Norden.

Försäkringsbranschen kommer också så småningom få ta del av i vår kunskap när det gäller frostskydd av VA ledningar och driftsförhållanden runt detta. Frysta vattenledningar orsakar skador och utmaningar i perioder där de villkoren påverkar de frost-benägna rörledningarna.

 

Vintrar med frost bekymmer kommer de flesta av oss att uppleva också i framtiden och för att förbereda och tänka på dessa situationer i förväg kommer vi kunna spara många kommuner och privata/ stug ägare onödiga kostnader.

Isotermrör med frost säkring kommer, i de flesta fall lösa utmaningen med frost i vattenrören och detta till en låg investering.

Särskilt viktigt är användningen av omfyllnadsmassor och driften av anläggningens frost skydd som med bra energi-styrenheter

kommer att minska driftskostnaderna avsevärt.

 

Det är också viktigt att använda rätt frost säkring och styrenheter i förhållande till projektering av VA anläggningar där tidig projektering i projektet kommer medföra bättre lösningar & ekonomi.