Isoterm med fokus på miljön

 

 

Isoterm AB har mer än 45 års erfarenhet av utveckling av frostsäkra och miljövänliga rörsystem

för vatten och avlopp till hus och stugor. Detta tillsammans med de nyutvecklade energisystemen för frost säkring, gör isoterm till Skandinaviens mest moderna och innovativa VA leverantör.

 

Lösningarna ger små ingrepp i naturen och tar hand om sårbar natur. Isotermrör med ohmsk värmekabel är en direkt utveckling av det ursprungliga ” Elvesta röret ” och kan även levereras med röd brun ytter rör för tryckavlopp.

Det blir mer och mer aktuellt att få fram vatten- och avlopp i befintliga hus och stugområden. Isoterm AB har specialiserat Sig på produkter för sådana lösningar.

Flexibla Isotermrör för vatten och tryckavlopp med frost säkring samt för isolerade avloppsrör lämpar sig mycket väl. Rören läggs naturligt i naturen och naturligtvis kan du i många fall undvika sprängning. Rören bör täckas över. Detta sparar miljön i utsatt terräng och kommer att resultera i en värde-ökning av landsbygdens bostäder och mark. Nya områden kan regleras på ett miljövänligt sätt.

 

Broschyrer, montarsanvisningar, teknisk information och dokumentation ligger på: www.isoterm.no

 

 

 Just add