ISOTERMRÖR T75, T300, T600 med frostsäkring för hus och stuga.

Isotermrör med Ohmsk värmekabel för vatten levereras med grått ytterrör i dimensioner 32/60, 40/70, 50/90, 63/125, 75/125 och 90/175 mm på spole. Media rör i PE80 PN12,5 SDR11 (c=1,25) Röret har värmekabel med 3 olika kablar för längder mellan 15-75 meter (blå kabel), 60-300 meter (grön kabel) och 300-600 meter (brun kabel). Värmekablarna styrs via brytare, termostater eller Isoterms energistyrningssystem.

 

Över 40 års erfarenhet av frostsäkra lösningar inom VVS och VA - tidigare "Elvestadrør".

Norsk kvalitetsprodukt producerat i Norge

 

Flexibiliteten bidrar till att röret kan läggas naturligt i terrängen, antingen i grävt schakt eller i naturliga diken/skrevor på berg/fjällområden. Rör som man lägger i grunda schakt bör täckas med t.ex. matjord eller flis

 

ISOTERMRÖR för vatten och tryckavlopp på huvudledning kan levereras med komplett energistyringssystem som reducerar energiförbrukningen upp till 70 %.

Detta gör att användningen av Isotermrör för detta ändamål är absolut mest gynnsamma alternativet när vi pratar om frostsäkra VA- lösningar.

Energibehovet på huvudledningen kan variera utifrån valet av fyllningsmassa och eventuellt andra yttre förhållanden som påverkar värmeförlusten på röret.

 

Tester som utförts genom de sista 3 åren visar ett energibehov på 3-5 w/m på gemensamhets- och huvudledningar för vatten och tryckavlopp.

 

Isoterm energistyringer levereras med PT 100 givare och skall installeras av auktoriserade installatörer.

 

Komplett system, rör och tillbehör - läs mer

 

ISOTERMRÖR T2000 med frostsäkring.

Isotermrör med självbegränsade värmekabel för vatten levereras i dimensioner 20/45, 32/60, 40/70, 50/90 och 63/125 mm på rulle.

Medierör i PE80 PN12,5 SDR11 (c=1,25). Röret är draget med självbegränsade kabel som styrs via av/på brytare och bör kombineras med termostat.

 

För kortare anläggningslängder än 15 m och provisoriska anläggningar har vi typ T2000 med självbegränsande värmekabel som ger t.ex. 16W/m vid 5°C (dim. 32/60mm och 40/70mm).

 

Komplett system, rör och tillbehör - läs mer

Isotermrör med frostsäring

T75, T300 og T600

Ändavslut med brytare - driftläge- och tiningsläge

Isotermrör för vatten till hus och stuga- med över 40 års erfarenhet 

Isoterm Energistyrningssystem

PT 100 givare

 

Isotermrör T 2000 med frostsäkring

Ändkoppling med brytare för av och på läge