Isovarm är en gemensam betäckning för förisolerade rör och delar för vatten och avlopp. Isovarmrör används i grunda miljövänliga schakter, bro övergångar, ytligt förlagda rörledningar och andra ledningar som inte kan läggas på frostfritt djup. Isovarmrör består av medierör, isolering och mantelrör.

 

Medierör kan vara PP/PVC avloppsrör, PE tryckrör, PVC tryckrör eller duktilt gråjärns rör.

 

Medierör kan levereras i dimensioner från 63 - 710 mm. Isolasionen består av miljövänlig Polyuretan skum.

Mantelrör kan levererass i dimensioner från 90- 900 mm. Isovarmrör kan levereras med tomrör för värmekabel.

Värmekabeln har anläggnings längder på 15 - 700 meter.

 

Isovarm PP avlopp levereras med rör och komplett uppsättning delar som kortböj, långböj, grenrör, dubbeltmuff, spol/rensbrunn och krårfot.  Alla brunnar är för 400mm stigarör som levereras isolerat, inklusive isolerat lock. Levereras med eller utan tomrör för värmekabel.

Alla rör och delar levereras inklusive expansionspackning och krympstrumpa, som utgör rakskarven.

Kompletta system, rör och tillbehör - läs mer

 

Isovarm PVC trykkrör:

Isovarm PVC trykkrör, långböj og T-rör levereras med tomrör för värmekabel. 

Alla rör och delar levereras inklusive expansionspackning och krympstrumpa, som utgör rakskarven.

Kompletta system, rör och tillbehör - läs mer

 

Isovarm PE tryckrör:

Isovarm PE100 PN16 SDR11 (c=1,25) och PN10 SDR17 (c=1,25) tryckrör levereras i 6 alternativt 12 meters längder och levereras med tom rör för värmekabel.

Kompletta system, rör och tillbehör - läs mer

 

 

Överföringsledning Klöfta

Vattenledning under bro

PP avloppsrör

Skarv med packning och krympstrumpa

PVC tryckrör PN12.5 SDR21

Långböj med tomrör för värmekabel

PE100 PN16 SDR11 för svetsning

Spegel svetts eller elektrosvettsmuffar- med tomrör för värmekabel