Rinnande Vatten året runt

 

Fördelen med Isoterm rör är att man slipper gräva djupa schakter & därmed förstöra naturen. Rören läggs naturligt i terrängen. På grund av rörens unika konstruktion kräver det lite övertäckning utan att för den saken skull riskerar att frysa. Vid extrem kyla eller om man valt att låta röret frysa tinar man enkelt upp röret genom att använda upptiningsläget på brytaren.